Bu yıl Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde düzenlenen 8. İstanbul Aydın Üniversitesi Mezuniyet Töreni büyük coşkuyla kutlandı. Devamı...

The 8th Graduation Ceremony of the Istanbul Aydın University, held in Sinan Erdem sport complex, has been celebrated with great enthusiasm. Detail...
 

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Siirt Eşref Bitlis İlköğretim Okulunda kendi adına kurulan Kütüphanenin açılışı yapmak üzere Siirt'teydi. Devamı...

İAÜ President of Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın was in Siirt to inaugurate the new library of Siirt Eşref Bitlis elementary school. Detail...
Sigaranın Gerçek Yüzü Konulu Semineri Siirt'de Gerçekleşti. Devamı...
Real Face Of Smoking Themed Seminar Accrued In Siirt. Detail...
 
Siirt Valiliği ve Ticaret Sanayi Odasınca organize edilen “Marka Eğitim Semineri”, Oda’nın konferans salonunda gerçekleştirildi. Devamı...
‘Brand Education Seminar’ organized by the Governorship of Siirt and Chamber of Commerce and Industry was fulfilled in conference hall of Chamber. Detail...
İAÜ Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleşen "Damgaların Göçü" başlıklı Mezuniyet Defilesi ve Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlendi. Devamı...
İAÜ President Dr. Mustafa Aydın participated the graduation fashion show “Damgaların Göçü” organized by the Faculty of fine arts fashion and textile design department. Detail...
 
Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın verdiği kahvaltılı toplantısında Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay başta olmak üzere, birçok yerel ulusal basın mensubunu ile bir araya geldi. Devamı...
President of Küçükçekmece City Council Dr. Mustafa Aydın held a breakfast under participation of primarily Küçükçekmece Major Aziz Yeniay, local and national press members. Detail...
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Almanya seyahati kapsamında önemli temaslarda bulundu. Devamı...
President of İstanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydın had important meetings during his business travel in Germany. Detail...
 
Her sene düzenlenen NAFSA konferansına katılan İAÜ Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Washington Üniversite Başkanı Prof. Dr. Mark Wrighton'ıı ziyaret etti. Devamı...
İAÜ President Dr. Mustafa Aydın visited Washington University President Prof. Dr. Mark Wrighton during his attendance at the annually organized NAFSA conference. Detail...

Dr. Mustafa Aydın 65. NAFSA Eğitim Fuarına Katıldı.

Devamı...
Istanbul Aydın University and DEİK Higher Education Council stands were taking part in the annual conference of NAFSA and attracted much attention. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın STV'nin konuğu oldu. Devamı...
President of Istanbul Aydın University and Chairman of the Anti-Smoking Association Dr. Mustafa Aydın was the host of STV.
Detail...

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın dördüncüsü düzenlenen Aydın Düşünce Platformunda çok değerli üyeleriyle bir araya geldi. Devamı...

IAÜ President Dr. Mustafa Aydın met up with the invaluable members of ‘Aydın Düşünce Platform’ at the fourth reunion. Detail...

 
TSSD Genel Başkanı ve İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Törende, "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri" Cemal Reşit Rey'de Sahiplerini Buldu. Devamı...
The annual “The true friends of Humanity 2013 Awards” Ceremony, hosted by President of the Turkish Anti-Smoking Association and IAÜ Dr. Mustafa Aydın was held this year successfully in Cemal Reşit Rey.
Detail...
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın verdiği Türkiye Gazetesi röportajında eğitim konusunu ele aldı. Devamı...
President of the Board of Trustees of Istanbul Aydın University Mustafa Aydın gave interview to the Turkey journal regarding the issue of education. Detail...
 
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve EEİK Yürütme Kurulu üyeleri birçok saygın Üniversite yetkilisiyle bir araya gelip, önemli kararlar aldılar. Devamı...
Chairman of DEIK Higher Education Council Dr. Mustafa Aydın met important University representatives to take substantial decisions. Detail...
TSSD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın Yönetim Kurulu Üyeleriyle İAÜ Beşiktaş Yerleşkesinde bir araya gelerek Yuvarlak Masa Toplantısı düzenledi. Devamı...
President of the Turkish Anti-Smoking Association Dr. Mustafa Aydın coming together with the Board Members of TSSD, held a round table conference at İAÜ Beşiktaş. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, saygıdeğer AB Bakanı ve Baş müzakereci Egemen BAĞIŞ tarafından davet edildiği 81. İl 81. Proje Festivaline katıldı. Devamı...
IAU President of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydin has been invited to the 81st Provincial 81st Project Festival by the EU Affair Minister and Chief Negotiator Mr. Egmen Bağış. Detail...
DEİK/Türk-Mısır İş Konseyi Başkan Vekili Dr. Mustafa Aydın İstanbul Ceylan Intercontinental Otel’de 14. Türk-Mısır İş Konseyi Ortak Toplantısına katıldı. Devamı...
Deik/ Turkish- Egyptian Business Council Representative Dr. Mustafa Aydın attended the joint meeting of 14th Turkish- Egyptian Business Council in Istanbul Ceylan Intercontinental Hotel. Detail...
 
EURAS I. Uluslararası Yükseköğretimde İşbirliği Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi. Devamı...
President of İAÜ and Eurasian Universities Union Dr. Mustafa Aydın welcomed the Higher Education Council Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya at the inauguration of the 1st International Conference on Cooperation in Higher Education, which has taken place at the IAÜ Florya Campus and was hosted by the General Coordination of EURAS. Detail...
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Martı İstanbul Hotel'de verilen "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Boyutu" isimli seminere katıldı. Devamı...
IAU President of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın participated the seminar “Innovations and practice dimensions of the law on Occupational Health and Safety” held in the Martı Istanbul Hotel. Detail...
 
İAÜ Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin tasarladığı "Bu Türküler ve Bu Destanlar Hepimizin" isimli serginin açılış törende İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın talebelerini yalnız bırakmadı. Devamı...
IAU President Mustafa Aydın attended his scholars during the opening ceremony of the exhibition “Bu Türküler ve Bu Destanlar Hepimizin” designed by the students of the Jewelry Design program at Istanbul Aydın University. Detail...
İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Dekanı Prof. Dr. Hasan Meriç Fakülte Personeliyle Bir tanışma Kahvaltısında Buluştu. Devamı...
The New Dean of Faculty of Dentistry of İAU Prof. Dr. Hasan Meriç was introduced to Faculty staff with a breakfast meeting pariticipated Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet ve DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın OMSK State Pedagogical University/Rusya ile ikili anlaşma yapmak üzere USAM Konferansına katıldı. Devamı...
IAU President and DEIK Higher Education Council Dr. Mustafa Aydın participated the USAM conference to inaugurate bilateral collaboration with the OMSK State Pedagogical University Rusya. Detail...
     
     


www.mustafaaydin.com