22 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın UNIVERSİDA IBEROAMERİCANA ile ortak birçok proje ve araştırma çalışmaları için işbirliği anlaşması imzaladı...
22 May 2012

Dr. Mustafa Aydın signed a cooperation agreement on project and research Works with Universida Iberoamericana ...

22 Mayıs 2012

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER' in katılımlarıyla UFRAD Franchising Derneği'nin...

22 May 2012

11. UFRAD Franchising Association Annual General Meeting was held for 21st year with the participation of Ümit Boyner, President of TÜSİAD . After Ümit Boyner had an opening speech , President of UFRAD , Mustafa Aydın presented her a small gift...

22 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın, Türkiye-Makedonya İş Konseyi Toplantısında  Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn.Erdoğan Bayraktar Bey ile birlikteydi .Makedonya Başbakanı Sn.Nikola GRUEVSKİ' ye İstanbul Aydın Üniversitesi'nin başarılı çalışmalarından bahsetti.

22 May 2012

Dr. Mustafa Aydın was with Minister of Environment and Urban Planning, Erdoğan Bayraktar in Turkey-Macedonia Business Council Meeting. Dr. Mustafa Aydın talk about successful efforts of Istanbul Aydın University to Prime Minister of Macedonia , Nikola Gruevski.

22 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın, Başbakan Yrd. Sn. Bekir BOZDAĞ ile Sirkeci Garında ALMANYA TRENİ Belgeseli tanıtım galasına katıldı.

22 May 2012

Dr. Mustafa Aydın participated to Germany Train Documentary Presentation Gala in Sirkeci Station  with Deputy Prime Minister , Bekir Bozdağ.

22 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın ile  Mısır Başkon-solosluğu'nda Arap Kanalları ile Mısır ve Orta Doğudaki gelişmelerle ilgili röportaj yapıldı...

22 May 2012

Dr. Mustafa Aydın was interviewed on developments in Egypt and Middle East  with Arab Channels in Egypt Consulate. Egypt TV, TRT Arabic, Egypt Revolution,Political and economic developments were evaluated in the interview. Dr.Mustafa Aydın wrote his opinions on book of  honor after the interview finished .

22 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın Başbakan Yrd.mız Sn. Ali BABACAN' ında katıldığı TÜSİAD'ın 2. Gnl. Krl. Toplantısına katıldı.
22 May 2012

Dr. Mustafa Aydın participated to TÜSİAD 2. General Committee Meeting with Deputy Prime Minister, Ali Babacan.

21 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın, Münster Başkonsolosu Sn. Cemal Tosyalı' yı makamında ziyaret etti...
21 May 2012
Dr. Mustafa Aydın visited Consul General of Münster, Cemal Tosyalı in his office...
21 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın University of Duisburg-Essen ile işbirliği anlaşması imzaladı...
21 May 2012
Dr. Mustafa Aydın signed a cooperation agreement with  University of Duisburg –Essen...
21 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın, Berlin' de bulunan Potsdam University ile Hukuk Fakültesi,Mühendislik ve Deprem Araştırmaları alanlarında  işbirliği anlaşması imzaladı...

21 May 2012

Dr. Mustafa Aydın signed a cooperation agreement on Faculty of Law, Engineering and in the field of Earthquake Research with Potsdam University, Berlin...

21 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Haydar Özpınar, Essen'de bulunan  Türkiye Araştırmalar Merkezi'ndeki Prof.Dr. Halil Uslucan...
21 May 2012
Dr. Mustafa Aydın and Prof. Dr. Haydar Özpınar visited Prof. Dr. Halil Uslucan...
21 Mayıs 2012

Uluslararası eğitimin öneminden ve türk çocukları için eğitim fırsatından bahsedilen Türk-Alman...

21 May 2012
The importance of international education and educational opportunity for the turkish children was mentioned in the TurkishGerman...
21 Mayıs 2012

Dr. Mustafa Aydın Fachhochsschule Dortmund ile işbirliği hakkında görüşme yaptı...
21 May 2012
Dr. Mustafa Aydın had a meeting about collaboration with Fachhochsschule Dortmund
21 Mayıs 2012

MEB ile imza töreni öncesi ilçe milli eğitim müdürü ve basın mensubu üyeleri ile birlikte  kahvaltı yapıldı...

21 May 2012

Before  the signing ceremony with Ministry of Education, Ministry of Education,Director  and Members of the press had a breakfast together...

25 Nisan 2012

İstanbul Valiliği Tütün Kontrol Kurulu Toplantısı, İstanbul Vali Yardımcıları Sn. Ahmet Deniz,Sn.Kazım Tekin...

25 April 2012

Istanbul Governorship Board of Tobacco Control Meeting was held with the participation of Vice Governor ,Ahmet Deniz , Kazım Tekin...

24 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirilen  İAÜ Keçe Merkezi Açılışı' na 24.04.2012'de katıldı...

24 April 2012

Dr. Mustafa Aydın participated to Iau Seal Center Opening was held with support of Istanbul Development Agency on 24.04.2012

20 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, Sn. Muzaffer Baca ve Prof. Dr. Haydar Özpınar ile  Ruhr Üniversitesi' ni işbirliği hakkında görüşmek için 20.04.2012'de ziyaret ettiler...
20 April 2012

Dr.Mustafa Aydın, Mr. Muzaffer Baca and Prof. Dr. Haydar Özpınar visited Ruhr University to talk about collaboration on 20.04.2012.

19 Nisan 2012
Dr. Mustafa Aydın, Münster Üniversitesi ile 19.04.2012'de işbirliği anlaşması imzaladı...
19 April 2012
Dr. Mustafa Aydın signeda cooperation agreement with Münster University on 19.04.2012...
19 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, Dortmunt Teknik Üniversitesi ile 19.04.2012' de işbirliği anlaşması imzaladı...

19 April 2012

Dr. Mustafa Aydın signed a cooperation agreement with Dortmunt Technical University on 19.04.2012...

18 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, Berlin' de bulunan Freie University ile 18.04.2012' de  işbirliği anlaşması imzaladı..
18 April 2012
Dr.Mustafa Aydın signed a cooperation agreement with Freie University on 18.04.2012...
17 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın Prag Büyükelçisi Cihad Erginay ile 17.04.2012'de görüştü...
17 April 2012
Dr. Mustafa Aydın had a meeting with Ambassador of Praq, Cihad Erginay on 17.04.2012...
17 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, Czech Franchise Federasyonunun başkanı ve yetkililerle birlikte 17.04.2012' de akşam yemeğindeydi.

17 April 2012

Dr. Mustafa Aydın had a dinner with president  and authorizes of Czech Franchise Federation on 17.04.2012...

17 Nisan 2012

 Dr. Mustafa Aydın, Czech Technical University' nin Rektör ve Rektör Yardımcısı ile işbirliği anlaşması imzaladı.

17 April 2012

Dr. Mustafa Aydın signed a cooperation agreement  with Rector and Vice - Chancellor  of Technical University ...

16 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, Charles University' nin Rektörü Prof. Dr. Vaclan Hampl ile 16.04.2012' de işbirliği anlaşması imzaladı...

16 April 2012

Dr.Mustafa Aydın signed a cooperation agreement with Rector of  Charles University , Prof.Dr.Vaclan Hampl on 16.04.2012...

14 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, 14.04.2012 tarihinde Küçükçekmece Kent Konseyi 10. Genel Kurul Çalıştayı 'na katıldı...

14 April 2012

Dr.Mustafa Aydın attended to Küçükçekmece City Council 10.Workshop on General Assembly on 14.04.2012...

12 Nisan 2012

Kültür ve Turizm Bakanı Sn .Ertuğrul Günay, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul ,İAÜ Rektörü Yadigar İzmirli ve  Dr. Mustafa Aydın...

12 April 2012
Ministry of Culture and Tourism, Ertuğrul Günay, Governor of Bağcılar, Veysel Yurdakul, Rector of IAU,Yadigar İzmirli and Dr.Mustafa Aydın...
12 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, Komrat Üniversitesi Rektörü Sn. Zinovia Arıkova ile 12.04.2012'de işbirliği anlaşması imzaladı...

12 April 2012

Dr. Mustafa  Aydın signed a cooperation protocol with Rector of Komrat University , Ms.Zinovia Arıkova on 12.04.2012...

12 Nisan 2012

Kutlu Doğum Haftası sebebiyle düzenlenen program İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran...

12 April 2012

The program on "Blessed birth week"  was held with the participation of Hüseyin Avni Mutlu,Governor of Istanbul,Assoc.Prof.Dr.Rahmi Yaran...

11 Nisan 2012

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İAÜ'de 11.04.2012 tarihinde düzenlenen konferansta İAÜ öğrencilerine yeni anayasa hakkında bilgi verdi...

11 April 2012
Vice President, Bülent Arınc informed IAU students about new constitution in the conference which was held at IAU on 11.04.2012...
11 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın 11.04.2012 tarihinde The Marmara Hotel'de gerçekleştirilen Vakıf Üniversiteleri Birliği köşe yazarları ile basın toplantısına katıldı...

11 April 2012
Dr. Mustafa Aydın participated to the  press conference with Union of Private Universities Columnists which was held in The Marmara Hotel on 11.04.2012...
10 Nisan 2012

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin yönetim kurulu toplantısı 10.04.2012 tarihinde gerçekleştirildi...

10 April 2012

The Board Meeting of Turkish  Association for Fighting Smoking  was held on 10.04.2012...

10 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın ve İAÜ Rektörü Sn. Yadigar İzmirli'nin katıldığı  MEB ile eğitimde iyi örnekler projesi 10.04.2012'de başlatıldı...

10 April 2012

Dr. Mustafa Aydın and Rector of IAU, Prof.Dr.Yadigar İzmirli joined the Best Practices in Education with Ministry of  Education Project   which was started on 10.04.2012...

09 Nisan 2012

Hukuk Akademisi Kulübü öğrencilerimizin 09.04.2012 tarihinde düzenlediği yerel yönetimler hukuk paneli Dr. Mustafa Aydın...

09 April 2012

The local administration law  panel  which was organized by Law Academy Club, held with participation of Dr. Mustafa Aydın...

09 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın , İTO Meclis Salonunda Milli Eğitim Bakanı Sn. Ömer Dinçer bey ile 4+4+4 eğitim sistemi ve özel eğitimin geleceğiyle ilgili görüşmek üzere MEB Bakanını 09.04.2012 tarihinde  ziyaret etti...

09 April 2012

Dr. Mustafa Aydın visited Minister of National Education, Ömer Dinçer for talking about future of   private education and 4+4+4 education system  in İTO Assembly Hall on 09.04.2012...

03 Nisan 2012

Dr. Mustafa Aydın, İrlanda'da bulunan Cogan International College 'in Başkanı Kay Cogan ile 03.04.2012 tarihinde işbirliği anlaşması imzaladı...

03 April 2012

Dr. Mustafa Aydın signed a cooperation agreement with President of Cogan International College / Ireland ,Kay Cogan on 03.04.2012...